هدف ارز هولو

۱۴آبان
ارز  دیجیتال هولو چین

ارز دیجیتال هولو چین

ارز دیجیتال هولو چین | ارز دیجیتال HOT یا همان هولو یک نوع ارز دیجیتال است که یک پلتفرم غیر متمرکز است. هدف اصلی آن ایجاد یک فضایی است که بتواند مهمان اپلیکیشن ها باشد. پلتفرم هولو HOT به افراد این امکان را می دهد تا بتوانند چندین اپلیکیشن مختلف را بر روی کامپیوتر خودشان سوار […]