اخطار کتبی و تعلیق - نتورک نیوز - بایگانی اخطار کتبی و تعلیق

۲۶آبان
تعلیق فعالیت شرکت فرهان تجارت توکان

تعلیق فعالیت شرکت فرهان تجارت توکان

تعلیق فعالیت شرکت فرهان تجارت توکان ؛ موضوع خبر امروزِ نتورک نیوز می‌باشد. در ادامه همراه ما باشید تا به بررسی موشکافانه این مسئله بپردازیم. شرح خبر عدم صدور هشدار، اخطار، تعلیق یا فیلتر در خصوص سایر کسب و کارها موید این نیست که فعالیت کسب و کارهای دیگر کاملاً در چارچوب قانون است. گزارش […]

۲۵آبان
اخطار کتبی شرکت مروارید پنبه ریز

اخطار کتبی شرکت مروارید پنبه ریز

اخطار کتبی شرکت مروارید پنبه ریز ؛ موضوع خبر امروزِ نتورک نیوز می‌باشد. در ادامه همراه ما باشید تا به بررسی موشکافانه این مسئله بپردازیم. شرح خبر عدم صدور هشدار، اخطار، تعلیق یا فیلتر در خصوص سایر کسب و کارها موید این نیست که فعالیت کسب و کارهای دیگر کاملاً در چارچوب قانون است، گزارش […]

۲۴آبان
اخطار کتبی شرکت خانواده تحول آفرین خورشید زیبا

اخطار کتبی شرکت خانواده تحول آفرین خورشید زیبا

اخطار کتبی شرکت خانواده تحول آفرین خورشید زیبا ؛ موضوع خبر امروزِ نتورک نیوز می‌باشد. در ادامه همراه ما باشید تا به بررسی موشکافانه این مسئله بپردازیم. شرح خبر عدم صدور هشدار، اخطار، تعلیق یا فیلتر در خصوص سایر کسب و کارها موید این نیست که فعالیت کسب و کارهای دیگر کاملاً در چارچوب قانون […]

۰۷آبان
تعلیق فعالیت شرکت بازاریابان خاک اهورایی

تعلیق فعالیت شرکت بازاریابان خاک اهورایی

تعلیق فعالیت شرکت بازاریابان خاک اهورایی موضوع خبر امروزِ نتورک نیوز می‌باشد. در ادامه همراه ما باشید تا به بررسی موشکافانه این مسئله بپردازیم. عدم صدور هشدار، اخطار، تعلیق یا فیلتر در خصوص سایر کسب و کارها موید این نیست که فعالیت کسب و کارهای دیگر کاملاً در چارچوب قانون است، گزارش مستند شما می‌تواند […]

۳۱خرداد
اخطار کتبی به شرکت شبکه بادران گستران

اخطار کتبی به شرکت شبکه بادران گستران

دبیرخانه کمیته نظارت برعملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب‌و کارهای مجازی در خصوص اخطار کتبی به شرکت شبکه بادران گستران به اطلاع می‌رساند: اخطار کتبی به شرکت شبکه بادران گستران نظر به اینکه علی رغم تذکرات عدیده موضوع نامه های شماره ۵۸۵۸۳/ ۴۲ مورخ ۷/۲۰/ ۹۱ شماره ۵۸۷۴۲۶/ ۴۲ مورخ ۲۶/ ۷/ ۹۲ ، […]

۲۹خرداد
تعلیق فعالیت شرکت آویژه سگال

تعلیق فعالیت شرکت آویژه سگال

دبیرخانه کمیته نظارت برعملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب‌و کارهای مجازی در خصوص تعلیق فعالیت شرکت آویژه سگال به اطلاع می‌رساند: تعلیق فعالیت شرکت آویژه سگال کمیته موضوع ماده (۱۵) آیین نامه مواد(۲)، (۱۲) وتبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی در جلسه مورخ ۱۰/۴/۹۶، با توجه به تعدد تخلفات مقرر نمود؛ فعالیت شرکت برابر […]

۲۸خرداد
اخطار کتبی به شرکت راه سوم پارسیان

اخطار کتبی به شرکت راه سوم پارسیان

دبیرخانه کمیته نظارت برعملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب‌و کارهای مجازی در خصوص اخطار کتبی به شرکت راه سوم پارسیان به اطلاع می‌رساند: اخطار کتبی به شرکت راه سوم پارسیان کمیته موضوع ماده(۱۵) آیین نامه مواد(۲)، (۱۲) وتبصره ماده(۸۷) قانون نظام صنفی در جلسه مورخ ۱۴/۴/۹۶، با توجه به عناوین تخلفات آن شرکت مقرر […]

۲۷خرداد
اخطار کتبی به شرکت مروارید پنبه ریز

اخطار کتبی به شرکت مروارید پنبه ریز

دبیرخانه کمیته نظارت برعملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب‌و کارهای مجازی در خصوص اخطار کتبی به شرکت مروارید پنبه ریز به اطلاع می‌رساند: اخطار کتبی به شرکت مروارید پنبه ریز هشدار اول با توجه به بند (۸) مصوبه مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۱ کمیته نظارت موضوع ماده (۱۵) آیین نامه مواد(۲)، (۱۲) و تبصره ماده (۸۷) قانون […]