سایت های فیلتر شده - نتورک نیوز - بایگانی‌های سایت های فیلتر شده

۱۲تیر
فیلتر شدن وبسایت Asrevira.com به دلیل فعالیت غیر مجاز بازاریابی شبکه ای

فیلتر شدن وبسایت Asrevira.com به دلیل فعالیت غیر مجاز بازاریابی شبکه ای

دبیرخانه کمیته نظارت برعملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب‌وکارهای مجازی در خصوص فیلتر شدن وبسایت Asrevira.com بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای به اطلاع می‌رساند: فیلتر شدن وبسایت Asrevira.com بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای دامنه Asrevira.com بدلیل اینکه بدون مجوز بازاریابی شبکه ­ای فعالیت داشته، نسبت به فیلتر وب سایت، اپلیکیشن و کلیه شبکه­ های […]

۱۱تیر
فیلتر شدن وبسایت Blife.network بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای

فیلتر شدن وبسایت Blife.network بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای

دبیرخانه کمیته نظارت برعملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب‌وکارهای مجازی در خصوص فیلتر شدن وبسایت Blife.network بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای به اطلاع می‌رساند: فیلتر شدن وبسایت Blife.network بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای دامنه Blife.network بدلیل اینکه بدون مجوز بازاریابی شبکه ­ای فعالیت داشته، نسبت به فیلتر وب سایت، اپلیکیشن و کلیه شبکه­ […]

۱۰تیر
فیلتر وبسایت Knbteam.ir بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ­ای

فیلتر وبسایت Knbteam.ir بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ­ای

دبیرخانه کمیته نظارت برعملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب‌وکارهای مجازی در خصوص فیلتر شدن وبسایت Knbteam.ir بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای به اطلاع می‌رساند: فیلتر شدن وبسایت Knbteam.ir بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ­ای دامنه Knbteam.ir بدلیل اینکه بدون مجوز بازاریابی شبکه ­ای فعالیت داشته، نسبت به فیلتر وب سایت، اپلیکیشن و کلیه شبکه­ […]

۰۹تیر
فیلتر وبسایت etehadb.com بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای

فیلتر وبسایت etehadb.com بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای

دبیرخانه کمیته نظارت برعملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب‌وکارهای مجازی در خصوص فیلتر شدن وبسایت etehadb.com بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای به اطلاع می‌رساند: فیلتر شدن وبسایت etehadb.com بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای دامنه etehadb.com به دلیل اینکه بدون مجوز بازاریابی شبکه ­ای فعالیت داشته، نسبت به فیلتر وب سایت، اپلیکیشن و کلیه […]

۰۴تیر
فیلتر شدن وبسایت etehadb.ir بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای

فیلتر شدن وبسایت etehadb.ir بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای

دبیرخانه کمیته نظارت برعملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب‌وکارهای مجازی در خصوص فیلتر شدن وبسایت etehadb.ir بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای به اطلاع می‌رساند: فیلتر شدن وبسایت etehadb.ir بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای دو نفر از بازاریابان آن شرکت به نام خانم‌ها س. د و پ . ب از اعضای […]

۰۲تیر

فیلتر شدن وبسایت Kouhpaclub بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای

دبیرخانه کمیته نظارت برعملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب‌وکارهای مجازی در خصوص فیلتر شدن وبسایت Kouhpaclub بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای به اطلاع می‌رساند: فیلتر شدن وبسایت Kouhpaclub بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای دامنه Kouhpaclub.com به دلیل اینکه بدون مجوز بازاریابی شبکه ­ای فعالیت داشته، نسبت به فیلتر وب سایت، اپلیکیشن و کلیه […]

۳۱خرداد
فیلتر شدن وبسایت emway.club بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای

فیلتر شدن وبسایت emway.club بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای

دبیرخانه کمیته نظارت برعملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب‌وکارهای مجازی در خصوص فیلتر شدن وبسایت emway.club بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای به اطلاع می‌رساند: فیلتر شدن وبسایت emway.club بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای emway.club بدلیل اینکه بدون مجوز بازاریابی شبکه‌­ای فعالیت داشته، نسبت به فیلتر وبسایت، اپلیکیشن و کلیه شبکه­‌های […]

۲۹خرداد
فیلتر وبسایت Sushia.net بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای

فیلتر وبسایت Sushia.net بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای

دبیرخانه کمیته نظارت برعملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب‌وکارهای مجازی در خصوص فیلتر وبسایت Sushia.net بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای به اطلاع می‌رساند: فیلتر وبسایت Sushia.net بدلیل فعالیت بدون مجوز بازاریابی شبکه ای دامنه Sushia.net به دلیل اینکه بدون مجوز بازاریابی شبکه ­ای فعالیت داشته، نسبت به فیلتر وب سایت، اپلیکیشن و کلیه شبکه­ های اجتماعی […]