قانون نظام صنفی

۰۹خرداد
هشدار درخصوص گردهمایی جمعی و همایش ها

هشدار درخصوص گردهمایی جمعی و همایش ها

در راستای برگزاری صحیح و اصولی رویدادها و همایش های بازاریابی شبکه ای در اجرای بند (۶) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی موضوع مواد (۲)، (۱۲) و تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی و بخشنامه شماره ۴۲۲۹۰/۶۰ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶، توجه به هشدارهای زیر مورد تاکید است. ۱٫ بازاریابان و مشتریان نهایی بازاریابی شبکه‌ای، مدلی از کسب و کار […]