عرضه محصول در بازاریابی شبکه ای

۱۳خرداد
عرضه غیر مجاز محصولات

عرضه غیر مجاز محصولات

دبیرخانه کمیته نظارت برعملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب و کارهای مجازی در رابطه با عرضه غیر مجاز محصولات به اطلاع کاربران و کلیه فعالین شرکت های بازاریابی شبکه ای می رساند؛ بر اساس بند (۳) ماده (۱) و بند های (۱) و (۱۰) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی مواد (۲)،­(۱۲) و تبصره […]