بازپسگیری کالا در بازاریابی بکه ای

۲۸خرداد
قوانین بازپسگیری کالا در بازاریابی شبکه ای

قوانین بازپسگیری کالا در بازاریابی شبکه ای

دبیرخانه کمیته نظارت برعملکرد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و کسب‌وکارهای مجازی در خصوص قوانین بازپسگیری کالا در بازاریابی شبکه ای به اطلاع کلیه‌بازاریابان می‌رساند؛ قوانین بازپسگیری کالا در بازاریابی شبکه ای پیرو مفاد بند (۶) بخشنامه شماره ۶۰/۴۲۲۹۰ مورخ ۹۶/۰۲/۱۱ درخصوص بازپس گیری کالا، اعلام می­دارد:خودداری از بازپس گیری محصولات صرفاً با اثبات “غیر قابل فروش مجدد […]