اینده ی قیمت ارز cvc

۱۸آبان
ارز دیجیتال سیویک

ارز دیجیتال سیویک

ارز دیجیتال سیویک | سیویک (Civic) یک پروتکل تایید هویت شخصی است که از فناوری دفتر کل توزیع شده استفاده بهینه می کند تا هویت های دیجیتال را به صورت بهتری مدیریت کند. همچنان که پروژه های بلاک چینی متمرکز بر تایید هویت برای محصولات مصرف کننده هستند، سیویک (Civic) در فکر یک روش تایید هویت ایمن […]