پذیره نویسی سهام

۱۸خرداد
پذیره نویسی چیست؟

پذیره نویسی چیست؟

پذیره نویسی چیست؟ |  پذیره‌نویسی چیست؟  پذیره نویسی در زمینه‌های مختلفی انجام می‌شود. برای مثال هنگام تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید و یا انتشار اوراق بهادار مثل اوراق سلف نفتی؛ و حتی هنگام احداث شرکت‌های سهامی عام نیز از این اوراق استفاده می‌شود. پذیره ‌نویسی به معنای تعهد انجام کار و یا تعهد پرداخت است. در واقع […]