نغض قوانین بلاک چین

۲۴آبان
نغض قوانین حاکم بر رمز ارز ها توسط برخی صرافی ها

نغض قوانین حاکم بر رمز ارز ها توسط برخی صرافی ها

اخیرا وزارت خزانه داری امریکا بیانیه ای در حوزه رمز ارز ها علیه کشور ها و افراد تحت تحریم خود منتشر نموده است که با واکنش های تند کاربران و تریدر ها مواجه شده است