نظریه ی مزایده چیست؟

۱۰آبان
نظریه ی مزایده چیست؟

نظریه ی مزایده چیست؟

نظریه ی مزایده چیست؟ | مزایده‌ یا حراجی، یک روش معامله جالب برای فروش یا خرید یک جنس است که توسط دولت‌ها، شرکت‌ها و افراد مختلفی در دنیا انجام می‌پذیرد. دانستن کارکرد، روش‌ها و دسته‌های این نوع از معامله و داشتن بهترین عملکرد با توجه به آن روش، تئوری حراج یا نظریه مزایده نام دارد […]