مولتی لول مارکتینگ

۱۳مرداد
مولتی لول مارکتینگ

مولتی لول مارکتینگ

مولتی لول مارکتینگ | چرا نتورك ماركتينگ ۴ عامل اصلي بازدارنده شما از راه اندازي بيزينس شخصيتان را محو مي كند؟ حدود سال ۱۹۹۱ مطالعه اي توسط شركت من، Market Wave, Inc روي ۶ هزار نفر كه هرگز صاحب بيزينسي نبوده اند يا در زمان انجام تحقيق نبودند، انجام شد.سئوال خيلي ساده بود: اگه تمام موانع برداشته ميشدند، […]