مهارت بازاریابی شبکه ای

۱۰خرداد
۵ مهارت کلیدی برای موفقیت در بازاریابی شبکه ای

۵ مهارت کلیدی برای موفقیت در بازاریابی شبکه ای

بسیاری از مردم در کسب و کار بازاریابی شبکه ای خود که به عنوان بازاریابی چند سطحی (MLM) نیز شناخته می شود، به دلیل آموزش های قدیمی، افسانه ها و سوء تفاهم ها شکست می خورند. به این دو سوال پاسخ دهید: آیا هر روز افراد و سرنخ های تازه ای دریافت می کنید؟ آیا […]