منظور از نماد بورسی چیست؟

۲۳مرداد
منظور از نماد بورسی چیست؟

منظور از نماد بورسی چیست؟

منظور از نماد بورسی چیست؟ |  پس از تشکیل و راه اندازی بازار سرمایه متشکل از بازار بورس و فرابورس تمامی شرکت های سرمایه گذاری که واجد شرایط لازم هستند مجاز به آغاز فعالیت های سرمایه گذاری و عرضه سهام خود در این بازار می باشند. برای این منظور بازار سرمایه به چندین دسته تقسیم می شود ( مانند بازار […]