مزایا و معایب صندوق سرمایه گذاری

۱۸خرداد
مزایا و معایب صندوق سرمایه گذاری

مزایا و معایب صندوق سرمایه گذاری

مزایا و معایب صندوق سرمایه گذاری | صندوق‌های سرمایه‌گذاری نوعی نهاد مالی محسوب می‌شوند که فعالیت اصلی آن‌ها سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است. مالکان صندوق‌ها به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک هستند. سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، نوعی روش غیرمستقیم سرمایه گذاری در بورس است. هر روش سرمایه‌گذاری، مزایا و معایبی دارد که در مقاله پیش رو به […]