لینا

۰۹مرداد
ارز دیجیتال لینا

ارز دیجیتال لینا

ارز دیجیتال لینا | ارز دیجیتال لینا (Lina) یکی از ارزهای دیجیتال است که در ادامه با آن آشنا می‌شویم و به بررسی آینده ارز دیجیتال لینا (Lina) می پردازیم. درباره لینا Linear  دری نگ و کوین تای ، بنیانگذاران لینا Linear ، این پروژه را با چشم انداز دسترسی فراگیر و دموکراتیک تر به فرصت های سرمایه گذاری ساختند. اعضای تیم ارز دیجیتال […]