فروش مستقیم چیست؟

۰۲تیر
فروش مستقیم چیست؟

فروش مستقیم چیست؟

فروش مستقیم (Direct selling) یکی از اشکال اصلی تجارت است. این روش فروش هم توسط کسب و کارهای کوچک و هم در شرکت‌های بزرگ پذیرفته شده است. کسب و کارهای کوچک به دلیل کم‌حاشیه بودن محصولات یا کمبود بودجه برای تأسیس فروشگاه از آن استفاده می‌کنند. از طرف دیگر، شرکت‌های زیادی وجود دارند که از […]