فروش مستقیم در بازاریابی شبکه ای

۱۵اردیبهشت
تجارت بازاریابی شبکه ای و فروش مستقیم

تجارت بازاریابی شبکه ای و فروش مستقیم

در تجارت بازاریابی شبکه ای، شما محصولات شرکتی که به آن پیوسته اید را از طریق فروش مستقیم می فروشید و نمایندگان فروش جدیدی را استخدام می کنید. می توانید این کار را به صورت پاره وقت یا تمام وقت انجام دهید. اگر بازاریابی شبکه ای را به صورت تمام وقت انجام می دهید، باید […]