عرضه اولیه ی صرافی (IEO)

۰۸خرداد
عرضه اولیه ی صرافی (IEO)

عرضه اولیه ی صرافی (IEO)

عرضه اولیه ی صرافی (IEO) | بی‌شمار پروژه بلاک چینی و رمز ارزی تا امروز شکل گرفته و تعداد بسیار زیادی نیز هم‌اکنون در دست توسعه هستند. بیشتر پروژه‌ها به منظور درگیر نگاه داشتن توسعه‌دهندگان و مشارکت‌کنندگان، به نوعی انگیزه مالی نیاز دارند. از طرفی نمی‌توان همیشه به کمک‌های مالی یا مشارکت سخاوتمندانه سهام‌داران متکی ماند. […]