طرح هرمی

۱۳اردیبهشت
آیا بازاریابی شبکه ای قانونی است؟

آیا بازاریابی شبکه ای قانونی است؟

برخی افراد بر این عقیده اند که معاملات بازاریابی شبکه ای نوعی بازی پولی یا طرح هرمی است. ما چگونه مطمئن شویم که کسب وکار قانونی و مشروع است؟ تفاوت زیادی بین بازاریابی شبکه ای و طرح های هرمی وجود دارد که در این نوشتار با هم مرور می‌کنیم. تفاوت های بازاریابی شبکه ای و […]