شرکت کار آفرینان پیشرو باورس

۱۵خرداد
تعلیق فعالیت شرکت کار آفرینان پیشرو باورس

تعلیق فعالیت شرکت کار آفرینان پیشرو باورس

عدم صدور هشدار، اخطار، تعلیق یا فیلتر در خصوص سایر کسب‌وکارها موید این نیست که فعالیت کسب و کارهای دیگر کاملاً در چارچوب قانون است. گزارش مستند شما می‌تواند ما را به‌موقع در مورد شناسایی رویه تجاری بد یا بروز تخلفات در حوزه بازاریابی‌شبکه‌ای و انجام اقدامات اجرایی آگاه نماید. تعلیق فعالیت شرکت کار آفرینان […]