سرمایه گذاری بر مبنای رشد چیست؟

۲۷اردیبهشت
سرمایه گذاری بر مبنای رشد چیست؟

سرمایه گذاری بر مبنای رشد چیست؟

سرمایه گذاری بر مبنای رشد چیست؟ | سرمایه‌گذاری بر مبنای رشد نوعی سبک و استراتژی در سرمایه‌گذاری است که روی افزایش مجموع سرمایه سرمایه‌گذار متمرکز شده است. سرمایه‌گذارانی که بر مبنای رشد وارد عمل می‌شوند، در سهامی سرمایه‌گذاری می‌کنند که به تازگی قدم به عرصه گذاشته و به شرکت‌های کوچک تعلق دارند. غالبا انتظار می‌رود […]