روش فروش شبکه ای

۰۲تیر
هدف از روش فروش شبکه ای

هدف از روش فروش شبکه ای

هدف از روش فروش شبکه ای | هدف بازاریابی شبکه ای رساندن محصول تولید شده در تولیدی ها و کارخانجات به دست مصرف کننده است، و در نتیجه یک روش توزیع میباشد. این روش توزیع کاملاً متفاوت با روشهای متداول از طریق واسطه های پخش کننده ، عمده فروش ، خرده فروش و مغازه دار و غیره می […]