درآمد بازاریابی شبکه ای

۱۴اردیبهشت
چگونه با بازاریابی شبکه ای درآمد کسب کنیم

چگونه با بازاریابی شبکه ای درآمد کسب کنیم

بازاریابی شبکه ای، که به عنوان بازاریابی چند سطحی (MLM) شناخته می شود، یک ساختار تجاری است که در آن «استخدام» شامل استخدام دیگران در شرکت است و «کسب درآمد» شامل فروش شخصی و کمیسیون از فروش افراد استخدام شده است. شما به ازای هر محصولی که می فروشید یا نیروهای استخدام شده شما می […]