حراج پیوسته

۲۵تیر
حراج معاملاتی چیست؟

حراج معاملاتی چیست؟

حراج معاملاتی چیست؟ | در این مقاله ابتدا به تعریف حراج پیوسته و ناپیوسته در بورس و فرابورس می پردازیم. سپس به ذکر مواقعی می پردازیم که نماد معاملاتی شرکتی با حراج ناپوسته روبرو می شود و در نهایت با مثال هایی کاربردی، هر یک از دو اصطلاح حراج پیوسته و حراج ناپیوسته را مورد بررسی […]