تاسیس شرکت های بازاریابی شبکه ای

۱۰خرداد
اعلام ضوابط انتظامی اختصاصی تاسیس شعب شرکت های بازاریابی شبکه ای

اعلام ضوابط انتظامی اختصاصی تاسیس شعب شرکت های بازاریابی شبکه ای

بدینوسیله ضوابط انتظامی اختصاصی تاسیس شعب شرکت های بازاریابی شبکه ای اعلامی از سوی پلیس محترم نظارت بر اماکن عمومی ناجا به شرح زیر اعلام می‌گردد: ۱٫ استقرار و فعالیت دفاتر مرکزی و تاسیس شعب شرکت های بازاریابی شبکه ای در واحدهای مسکونی یا مجتمع‌هایی که واحدهای مسکونی در آن مستقر می‌باشد، ممنوع است. ۲٫ […]