بازار پایه

۱۴مرداد
منظور از بازار پایه چیست؟

منظور از بازار پایه چیست؟

منظور از بازار پایه چیست؟ | شرکت هایی که شرایط حضور در بازار بورس یا بازارهای دیگر فرابورس را ندارند میتوانند در بازار پایه فعالیت کنند. اما خرید سهام شرکتهای موجود در بازار پایه ریسک بالایی دارد و حتی شرکتهایی که باید قبلا منحل می‌شدند در این بازار حضور دارند. این بازار هم مانند بازارهای دیگر […]