بازاریابی مستقیم

۲۳اردیبهشت
بازاریابی شبکه ای: آیا ارزشش را دارد؟

بازاریابی شبکه ای: آیا ارزشش را دارد؟

امروزه هر کسی می‌تواند به‌عنوان یک بازاریاب شبکه‌ای (MLM) به‌صورت آنلاین با هزاران نفر ارتباط برقرار کند و به‌ راحتی در خانه‌اش میلیونر شود. ایجاد یک کسب و کار پایدار با سرمایه اولیه کم یا بدون سرمایه آسان تر از همیشه است. بازاریابی چند سطحی یا مستقیم مصرف کننده (MLM) بازاریابی شبکه‌ای که در سال‌های […]