بازاریابی قطره ای چیست؟

۱۵مرداد
بازاریابی قطره ای چیست؟

بازاریابی قطره ای چیست؟

بازاریابی قطره ای چیست؟ | بازاریابی قطره ای Drip Marketing این امکان را به برندها می دهد که با مخاطبان خود در تعامل باشند و به این صورت همواره در ذهن مشتریان شان تازه می مانند، با این امید که روزی مشتریان در هنگام خرید نام آنها را به یاد آورد. بازاریابی قطره ای یا دریپ […]