بازاریابی شبکه ای به عنوان کار پاره وقت

۲۵اردیبهشت
کسب و کار بازاریابی شبکه ای را به شغلی در طول زندگی خود تبدیل کنید

کسب و کار بازاریابی شبکه ای را به شغلی در طول زندگی خود تبدیل کنید

بسیاری از بازاریابان شبکه ای وجود دارند که انتظارات غیرواقعی در مورد کسب و کار و داستان های موفقیت آن دارند. برای شروع، کسب و کار بازاریابی شبکه ای را به عنوان یک تجارت نیمه وقت در نظر بگیرید که برای مدت طولانی انجام خواهید داد. به سود پول فکر نکنید یا این ذهنیت که […]