بازاریابی ربایشی

۰۵آبان
بازاریابی درونگرا چیست؟

بازاریابی درونگرا چیست؟

بازاریابی درونگرا چیست؟ | بازاریابی درونگرا یا inbound marketing نوعی از متدلوژی کسب و کار است که مشتریان را با استفاده از تولید محتوای ارزشمند و متناسب با تجربه آن ها جذب می کند. در حالیکه که بازاریابی برونگرا یا outbound marketing با تولید محتوایی که مخاطب علاقه ای به دیدن آن ندارد باعث مزاحمت و […]