بازاریابی دیجیتال

۲۱اردیبهشت
تفاوت بازاریابی وابسته و بازاریابی دیجیتال

تفاوت بازاریابی وابسته و بازاریابی دیجیتال

تفاوت اصلی بین بازاریابی وابسته و دیجیتال مارکتینگ در این است که بازاریابی دیجیتال انجام فعالیت های بازاریابی از طریق فناوری های دیجیتال است، در حالی که بازاریابی وابسته یک نوع خاص از بازاریابی دیجیتال است که شامل تبلیغ محصولات شخص دیگری در وب سایت یا رسانه های اجتماعی و دریافت کمیسیون است. دیجیتال مارکتینگ […]