بازاریابی برگشتی چیست؟

۲۰آبان
بازاریابی برگشتی چیست؟

بازاریابی برگشتی چیست؟

بازاریابی برگشتی چیست؟ | ریتنشن مارکتینگ (retention marketing) یا همان بازاریابی برگشتی، یکی از مهم ترین مباحث دیجیتال مارکتینگ است که با استفاده از آن، بازاریابی با هدف جذب و حفظ مشتری صورت می‌گیرد. در واقع باز.اریابی برگشتی به منظور تکرار خرید از سوی مشتریان انجام می‌شود. بازاریابی برگشتی یا Retention Marketing چیست؟ از جمله استراتژی […]