بازاریابان جدید الورود

۰۹خرداد
آموزش و آگاهی ‎بخشی درخصوص جلوگیری از رفتارهای فریبنده و تبلیغ خلاف واقع

آموزش و آگاهی ‎بخشی درخصوص جلوگیری از رفتارهای فریبنده و تبلیغ خلاف واقع

باتوجه به اینکه نظارت بر جلوگیری از ارائه اطلاعات نادرست، گمراه کننده و تبلیغ خلاف واقع نسبت به بازاریابان تازه وارد و مصرف‌کنندگان در زمینه کسب درآمد و فروش محصول یکی از اهداف و صلاحیت‌های مهم کمیته نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای است و یکی از اقدامات پیشگیرانه درحال انجام، ابلاغ نامه‌های هشدار به شرکت‌های بازاریابی […]