اصطلاحات رایج

۰۲مرداد
اصطلاحات رایج نتورک مارکتینگ

اصطلاحات رایج نتورک مارکتینگ

اصطلاحات رایج نتورک مارکتینگ | در این نوشتار سعی شده است که کلیه واژگانی که از زمان روبه رو شدن با هر شرکت فروش مستقیم، می شنوید تعریف گردد. دقت کنید که بسیاری از این واژگان در میان افراد فعال در این صنعت نیز درست به کار گرفته نمی شود. پس چه بهتر که با مطالعه […]