استخدام بازاریاب

۱۳خرداد
ممنوعیت جذب بازاریاب از بین ارکان و کارکنان شرکت

ممنوعیت جذب بازاریاب از بین ارکان و کارکنان شرکت

دبیرخانه کمیته نظارت برعملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب و کارهای مجازی در رابطه با ممنوعیت جذب بازاریاب از بین ارکان و کارکنان شرکت به اطلاع کاربران و کلیه فعالین شرکت های بازاریابی شبکه ای می رساند؛ طبق بخشنامه شماره۶۰/۲۴۱۶۶ مورخ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ دبیرخانه کمیته نظارت، با توجه به تعریف “بازاریاب” در ماده(۱) و حکم بند(۴) ماده(۱۰) […]