ارز دیجیتال کین

۰۲آبان
ارز دیجیتال کین

ارز دیجیتال کین

ارز دیجیتال کین | ارز دیجیتال کین نوعی رمز ارز است که داخل شبکه‌ای در رسانه‌ اجتماعی kik تولید شده است و مشوقی برای توسعه ‌دهندگان درون شبکه می‌باشد. kik رقیبی برای فیسبوک بوده است، kin به عنوان ارز دیجیتال رسانه kik تولید شد. تمامی برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان فعال در این برنامه، به جای گرفتن […]