ارزش بازار چیست؟

۲۵خرداد
ارزش بازار چیست؟

ارزش بازار چیست؟

ارزش بازار چیست؟ | اصطلاح کاربردی ارزش بازار (Market cap) در واقع، در دنیای ارز دیجیتال خیلی مورد استفاده قرار می گیرد. از ارزش بازار، می توان به عنوان معیاری مهم به منظور فهمیدن بازار کریپتو استفاده کرد. شاید شما تصورکنید که تنها قیمت، راهی قابل اعتماد به منظور بررسی ارزش ارز دیجیتال می باشد. در […]